รูปแบบตัวแทนจำหน่าย

รูปแบบตัวแทนจำหน่ายของ Dr.Pepti+ มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ