บริการลูกค้า

แจ้งชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ 2 วิธีดังนี้

1.แจ้งผ่านLine ID: @drpepti โดยแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

หรือ

2.กรอกข้อความในช่องกรอกข้อมูลนี้ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

 

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ (หลัง 13:00 ระบบจะตัดยอด)

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่ http://track.siamoutlet.com

* จำเป็นต้องใส่ข้อมูล